Dylan Thomas turns 100 - Enter our filmmaking competition

23rd June, 2014

To honour the 100th anniversary of Dylan Thomas' birthday on 27 October, we're asking you to immortalise one of Wales' greatest ever writers in a new filmmaking competition.

In partnership with Literature Wales, we want you to create a short film about the works and life of the man behind such iconic poetry as "Do not go gentle into that good night" and wonderful dramas like Under Milk Wood.

We want our members to make a short film, no longer than four minutes about the works or life of the great poet. Perhaps you'd like to bring Under Milk Wood into the modern day by adapting it about your own town or village? Or maybe you'd like to shoot a mock documentary about Thomas' trips to the United States? 

Take inspiration from Thomas' poetry and other works and be as creative as possible. Cast friends, other club members, even teachers and make the best tribute to Dylan possible.

Download the Dylan Thomas filmmaking competition brief 

Lawrlwythwch briff y gystadleuaeth creu ffilm ar waith Dylan Thomas yn Gymraeg yma

Rules For Entrants

Welsh films stars Matthew Rhys and Sharon Morgan will be just some of the very special names we have choosing our winning short films, and films will be judged in five different categories, so everyone has a chance of winning:

- Best short adaption of a piece of Dylan Thomas work for Secondary & Sixth Form students

- Best short adaption of a piece of Dylan Thomas work for Primary pupils

- Best Documentary on Dylan Thomas

- Best Animation (factual or adaptation) for Secondary & Sixth Form

- Best Animation (can be factual or an adaptation) for Primary pupils

The finalists will be invited to a star studded Awards Ceremony in Swansea in November and the winning films will be shown at Into Film Cymru’s Film Festival later this year.

To enter, please complete the entry form (mae ffurflen Gymraeg yma)and submit a DVD version of your film to:

Into Film Cymru
Parc Ty Glas
S4C Offices
Cardiff CF14 5D

The deadline is Friday 24 October so you should have plenty of time to create your tale. Good luck!

-------

100 mlynedd o Dylan Thomas – Cystadleuaeth creu film  

I dathlu 100 mlynedd ers geni Dylan Thomas ar Hydref 27, rydym yn gofyn i chi i anfarwoli un o feirdd enwocaf Cymru yn ein cystadleuaeth creu ffilm newydd.

Ar y cyd gyda Llenyddiaeth Cymru, hoffwn eich gweld chi'n creu ffilm fer ar waith a bywyd y dyn a greodd lleynddiaeth fel "Do not go gentle into that good night" a dramau fel Dan y Wenallt.

Hoffwn ni weld ein haelodau'n creu ffilmiau byr, dim mwy na 4 munud ei waith neu ar fywyd Dylan Thomas. Efallai y gallwch ddod â "Dan y Wenallt" i'r byd modern wrth ei leoli yn eich tref, neu pentre' chi? Neu saethu rhaglen ddogfen ffug ar ei anturiaethau yn yr Unol Daleithiau?

Mae posib cymryd ysbrydoliaeth o waith Thomas, yn gerdd neu’n ddrama a byddwch mor greadigol a phosib. Mi all eich ffrindiau, aelodau eraill o'ch clwb ac hyn yn oed athrawon fod yn rhan o’r cast i greu'r deurnged gorau posib i Dylan.

Lawrlwythwch briff y gystadleuaeth creu ffilm ar waith Dylan Thomas yn Gymraeg yma

Rheolau

Mi fydd Matthew Rhys a Sharon Morgan yn rhai o'r beirniaid fydd yn dewis yr ennillwyr y gystadlaeuath, mi fydd y ffilmiau yn cael eu beirniadu mewn pump categori gwahanol, felly mae cyfle i bawb:

 - Addasiad gorau ar ddarn o waith Dylan Thomas ar gyfer myfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau chweched dosbarth.

- Addasiad gorau ar ddarn o waith Dylan Thomas ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd

- Rhaglen ddogfen orau ar Dylan Thomas

- Animeiddiad gorau (ffeithiol neu addasiad o'i waith) ar gyfer ysgolion uwchradd a cholegau chweched dosbarth)

- Animeiddiad gorau (ffeithiol neu addasiad o'i waith) ar gyfer ysgolion cynradd. 

Mi fydd y rhai sy'n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i fod yn rhan o’r seremoni wobrwyo yn Nhachwedd a bydd gwaith yr ennillwyr yn cael eu dangos yn ystod Gwyl Ffilm Into Film Cymru yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn. 

I gymryd rhan, llennwch y daflen yma ac anfon fersiwn DVD o’ch ffilm i:

Into Film Cymru


Canolfan Gyfryngau S4C

Parc Ty Glas 


Caerdydd

CF14 5DU

Dyddiad cau y gystadleuaeth yw ddydd Gwener Hydref 24, sy’n rhoi digon o amser i chi i greu campwaith. Pob Lwc!Return to all posts

What's New Categories

Starting your own film club is easy and joining is free*

*Film clubs are free for state funded school and non-school settings, such as youth clubs, cinemas and libraries.

Latest tweets

Sorry you have to have Javascript Enabled to see our tweets here :(

Follow us

To improve your experience of our website, we would like to use cookies to store anonymous information in the form of a very small text file on your computer.

You can find out more about cookies, including how to manage and delete them, in our Privacy Policy. Allow cookies

This website works best using cookies which are currently blocked. Allow cookies? Allow cookies More info Privacy Policy